U kunt op deze pagina de wijkenkaart van Boekarest vinden om af te drukken en om te downloaden in PDF. De Boekarest wijken kaart toont wijken, regio, voorsteden en het omliggende gebied van Boekarest in Roemenië.

Boekarest districten kaart

Kaart van wijken in Boekarest

De districtenkaart van Boekarest toont alle wijken en voorsteden van Boekarest. Deze districtskaart van Boekarest zal u toelaten om wijken en de regio van Boekarest in Roemenië te ontdekken. De plattegrond van Boekarest is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Boekarest heeft een unieke status in het Roemeense bestuur, aangezien het de enige gemeente is die geen deel uitmaakt van een graafschap. De bevolking is echter groter dan die van welke Roemeense provincie dan ook, en daarom is de macht van het algemene stadhuis van Boekarest (Primăria Generală), dat het lokale bestuursorgaan van de stad is, ongeveer even groot als, zo niet groter dan, die van de Roemeense districtsraden. Het stadsbestuur wordt geleid door een algemene burgemeester (Primar General), momenteel (sinds 2010) Sorin Oprescu. Besluiten worden goedgekeurd en besproken door de Algemene Raad (Consiliu General), die uit 55 verkozen raadsleden bestaat. Verder is de stad verdeeld in zes administratieve sectoren (sectoare), zoals u kunt zien op de plattegrond van de wijken van Boekarest, die elk hun eigen sectorale raad met 27 zetels, stadhuis en burgemeester hebben. De bevoegdheden van het lokale bestuur over een bepaald gebied worden dus gedeeld door het stadhuis van Boekarest en de lokale sectorale raden, met weinig of geen overlapping van bevoegdheden. De algemene regel is dat het hoofdstadhuis verantwoordelijk is voor de nutsvoorzieningen in de hele stad, zoals het watersysteem, het vervoerssysteem en de belangrijkste boulevards, terwijl de sectorale raden de contacten tussen de burgers en de lokale overheid, de secundaire straten, de parken, de scholen en de reinigingsdiensten beheren.

De zes sectoren van Boekarest zijn genummerd van één tot zes en zijn radiaal verdeeld, zodat elke sector een deel van het stadscentrum onder zijn beheer heeft. Zij zijn met de wijzers van de klok mee genummerd en verder onderverdeeld in wijken (cartiere), die geen officiële administratieve divisie zijn zoals vermeld in de districtsplattegrond van Boekarest: Sector 1 (227.717 inwoners): Dorobanți, Băneasa, Aviației, Pipera, Aviatorilor, Primăverii, Romană, Victoriei, Herăstrău Park, Bucureștii Noi, Dămăroaia, Strǎulești, Grivița, 1 Mai, Băneasa Forest, Pajura, Domenii. Sector 2 (357.338 inwoners): Pantelimon, Colentina, Iancului, Tei, Floreasca, Moşilor, Obor, Vatra Luminoasă, Fundeni, Plumbuita, Ștefan cel Mare, Baicului. Sector 3 (bevolking 399.231): Vitan, Dudești, Titan, Centrul Civic, Dristor, Lipscani, Muncii, Unirii. Sector 4 (300.331 inwoners): Berceni, Olteniței, Giurgiului, Progresul, Văcărești, Timpuri Noi, Tineretului.

Sector 5 (288.690 inwoners) zoals aangegeven op de districtsplattegrond van Boekarest: Rahova, Ferentari, Giurgiului, Cotroceni, 13 Septembrie, Dealul Spirii. Sector 6 (bevolking 371.060): Giulești, Crângași, Drumul Taberei, Militari, Grozǎvești (ook bekend als Regie), Ghencea. Net als alle andere gemeenteraden in Roemenië worden de sectorale raden van Boekarest, de algemene raad van de stad en de burgemeesters om de vier jaar door de bevolking gekozen. Daarnaast heeft Boekarest een prefect, die wordt benoemd door de centrale regering van Roemenië. De prefect mag geen lid zijn van een politieke partij. De prefect vertegenwoordigt de nationale regering op lokaal niveau, fungeert als contactpersoon en bevordert de uitvoering van nationale ontwikkelingsplannen en bestuursprogramma's op lokaal niveau. De huidige prefect van Boekarest (sinds 2010) is Mihai Cristian Atanasoaiei.